Konkurs dla dzieci i młodzieży

„MOJA (NIE)ZWYKŁA RODZINA – NIETRADYCYJNIE O TRADYCJACH”

w ramach VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Psychologia w służbie rodziny” pt. „Relacje w podsystemach rodzinnych. Szanse i zagrożenia”

Wspólne jedzenie kolacji i dzielenie się opowieściami, co wydarzyło się danego dnia? Oglądanie albumów rodzinnych podczas świąt? A może coroczne wycieczki do ważnych dla rodziny miejsc? Zwyczaje i tradycje rodzinne to niezwykle cenny element naszego codziennego życia. Opowiedz nam o tym – i przy okazji – wygraj nagrody!

 

 

Cele konkursu:

 • kształtowanie pozytywnego obrazu rodziny, więzi i wartości rodzinnych,
 • ukazanie roli rodziny w życiu młodzieży,
 • zwrócenie uwagi na różnorodność modeli życia rodzinnego,
 • rozwijanie kreatywności, uzdolnień oraz wrażliwości artystycznej młodzieży
 • zachęcanie do udziału w konkursach i innych inicjatywach organizowanych przez instytucje społeczne i oświatowe.

Adresaci konkursu: uczniowie w wieku 6-9 lat, 10-12 lat, 13-16 lat, 17-19 lat

Zadanie konkursowe: wykonanie pracy ukazującej ciekawe zwyczaje i tradycje panujące w rodzinach uczniów w dowolnej formie (plastycznej, literackiej, multimedialnej…).

Nagrody: do wygrania zestawy gier planszowych ufundowane przez firmę Trefl SA oraz książki ufundowane przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Organizator: Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

Koordynatorzy:

mgr Judyta Borchet
e-mail: judyta.borchet@ug.edu.pl

mgr Magdalena Iwanowska
e-mail: m.iwanowska@ug.edu.pl

 

REGULAMIN KONKURSU:

 • Konkurs obejmuje uczniów ze szkół z obwodu Trójmiasta.
 • Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych: uczniów w wieku 6-9 lat, 10-12 lat, 13-16 lat oraz 17-19 lat. Dla I – III miejsca przewidziane zostały nagrody, dla każdego uczestnika dyplom.
 • W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 • Prace wykonane w formie plastycznej lub literackiej – podpisane na odwrocie (imię, nazwisko, klasa, szkoła) – należy przesłać pocztą na adres Instytutu Psychologii UG do dnia 15.04.2018 roku. (Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, pokój C412)
 • Prace w formie multimedialnej należy przesłać na adres mailowy: psych.rodziny.konferencja@gmail.com do dnia 15.04.2018 roku.
 • Kryteria oceny: zgodność z tematem, kreatywność,samodzielność wykonania.
 • Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 29.04.2018 roku. Informacje o wynikach konkursu zostaną przekazane szkołom w przeciągu 5 dni roboczych od tej daty.
 • Ocena jury ma charakter ostateczny i nieodwołalny.
 • Oficjalne wręczenie podziękowań uczestnikom oraz nagród laureatom nastąpi w dniu 19.05.2018 roku (godz. 9.30) podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Psychologia w służbie rodziny”.
 • Prace nie będą zwracane autorom.
 • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie i opublikowanie wraz z danymi autorów na potrzeby konkursu.