Termin: 15.03.2020 r.
Opłata podstawowa 490 zł
Opłata podstawowa (bez kolacji) 400 zł
Opłata dla uczestnika biernego 200 zł

 

Opłata podstawowa obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, posiłki w trakcie, publikację w monografii pokonferencyjnej lub w punktowanym czasopiśmie naukowym po uprzedniej pozytywnej recenzji, udział w uroczystej kolacji.

 * brak wpłaty do 15.03.2020 r. jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konferencji!

Opłaty za udział w konferencji należy przesyłać na konto Uniwersytetu Gdańskiego:

59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
Bank PeKaO IV O/Gdańsk
ul. Kołobrzeska 43
z dopiskiem: „Psychologia w służbie rodziny” imię i nazwisko uczestnika, 512-7400-K70E-20”

(proszę koniecznie wpisać podany numer subkonta i nie wpisywać innych danych)