Rejestracja dla uczestnikow czynnych zamknięta! Zapraszamy do udziału biernego!

Opłata podstawowa (bez kolacji)* 400 zł
Opłata rozszerzona** 490 zł
Udział bierny*** 200 zł

Opłaty należy dokonać do 04.09.2022 r.

* Opłata podstawowa obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, posiłki w trakcie konferencji oraz możliwość publikacji w monografii pokonferencyjnej.
** Opłata rozszerzona obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, posiłki w trakcie konferencji, możliwość publikacji w monografii pokonferencyjnej oraz udział w uroczystej kolacji.
*** Oplata uczestników biernych obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe i posiłki w trakcie konferencji.

Uwaga: brak wpłaty do 04.09.2022 r. jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konferencji.

Dane do przelewu:

Nazwa Organizatora: Uniwersytet Gdański

NIP: 584-020-32-39

Numer konta: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

W tytule przelewu: Imię i nazwisko uczestnika Konferencji oraz numer subkonta 512-7400-K70E-20