Przewodnicząca Komitetu Naukowego
dr hab. Maria Kaźmierczak, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Teresa Rostowska

dr hab. Lucyna Bakiera, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Magdalena Błażek, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

dr hab. Iwona Grzegorzewska, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego

dr hab. Iwona Janicka, profesor Uniwersytetu Łódzkiego

dr hab. Alicja Kalus, profesor Uniwersytetu Opolskiego

dr hab. Grażyna Kmita, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Katarzyna Lubiewska, Uniwersytet Warszawski, Seas Polska

dr hab. Franciszek Makurat, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Eugenia Mandal, Uniwersytet Śląski

prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, Uniwersytet Gdański

dr hab. Katarzyna Skrzypińska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Katarzyna Walęcka Matyja, profesor Uniwersytetu Łódzkiego

dr Anna Jarmołowska, Uniwersytet Gdański

dr Aleksandra Lewandowska-Walter, Uniwersytet Gdański