Przewodnicząca Komitetu Naukowego
dr hab. Maria Kaźmierczak, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, Uniwersytet Gdański

dr hab. Lucyna Bakiera, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Magdalena Błażek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Iwona Grzegorzewska, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego

dr hab. Iwona Janicka, profesor Uniwersytetu Łódzkiego

dr hab. Alicja Kalus, profesor Uniwersytetu Opolskiego

dr hab. Grażyna Kmita, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Elżbieta Rydz, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

dr hab. Katarzyna Skrzypińska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

dr Anna Jarmołowska, Uniwersytet Gdański

dr Aleksandra Lewandowska-Walter, Uniwersytet Gdański