Tytuł naukowy (wymagane)

Imię i nazwisko (wymagane)

Afiliacja (wymagane)

Adres do korespondencji (wymagane)

E-mail kontaktowy (wymagane)

Telefon kontaktowy

Imię i nazwisko współautora/ów

Afiliacja współautora/ów

Forma wystąpienia
ReferatPlakatSympozjumWarsztat

Temat wystąpienia (wymagane)

Streszczenie wystąpienia - min 200/max 300 słów

Wprowadzenie (cel badań, pytania i hipotezy badawcze) (wymagane)

Metoda badań (grupa badana, narzędzia, procedura) (wymagane)

Wnioski (najważniejsze rezultaty badań) (wymagane)

Uroczysty bankiet
Tak (cena 90zł.)Nie

Osoba prezentująca wystapienie
Główny autorWspółautor

Dane do faktury

RODO (wymagane)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

Polityka Prywatności