Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr Anna Jarmołowska

Sekretarz Konferencji
dr Aleksandra Lewandowska-Walter

Skarbnik Konferencji
dr Justyna Michałek-Kwiecień

dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. UG

dr hab. Katarzyna Skrzypińska

dr Rafał Lawendowski

dr Aleksandra Peplińska

dr Piotr Połomski

mgr Paulina Anikiej

mgr Ariadna Łada