Warsztat 1. „Zakorzenienie, wykorzenienie i zakorzenienie powtórne: Psychologiczne aspekty procesów migracyjnych”; prowadzi: prof. Halina Grzymała-Moszczyńska

Warsztat 2. „Zajęcia z Symulatorami RealityWorks”; prowadzi: Małgorzata  Sabalska (Fundacja po DRUGIE)

Warsztat 3. ” Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach o nadużycia seksualne wobec dzieci „; prowadzą: prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, dr Anna Jarmołowska Z