Zapraszamy do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

„PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE RODZINY – RODZINA W CYKLU ŻYCIA”

która odbędzie się w dniach 26-27.09.2022 r. w Gdańsku.

Blisko od dwóch lat żyjemy w atmosferze lęku i niepewności w związku z pandemią COVID-19. W ostatnich miesiącach zostało to spotęgowane działaniami wojennymi w Ukrainie. Jest to sytuacja, która wpływa na każdego z nas indywidualnie i na całe nasze rodziny. Nasza konferencja odbędzie się w odpowiednim momencie, by rozpoznać psychologiczne następstwa tej sytuacji, zarówno związane z trudnymi doświadczeniami, takimi jak strata, jak i też z zasobami, które uruchomione zostały przez systemy rodzinne.

Familiolodzy, czerpiąc z bogactwa zgromadzonej w tym obszarze wiedzy, mierzą się z nowymi zjawiskami życia społecznego przyjmując często perspektywę interdyscyplinarną, a wartość ich poszukiwań teoretyczno-empirycznych ma istotne znaczenie aplikacyjne. Terapeuci wykorzystują natomiast chronologię życia rodzinnego jako ramę, w której może nastąpić proces reedukacji.

Mamy nadzieję, że Konferencja będzie stanowić przestrzeń do dyskusji i refleksji nad zrozumieniem funkcjonowania rodziny w cyklu przechodzenia przez etapy, z których każdy jest równie ważny. Konferencja stworzy bowiem możliwości do zapoznania się z najnowszymi wynikami autorskich badań i do wymiany poglądów, jak i do poszukiwania rozwiązań  praktycznych. Zagadnienia dotyczące obszaru życia rodzinnego z perspektywy cyklu życia poruszane będą w trakcie wykładów plenarnych, sympozjów i sesji plakatowych.

Proponowane obszary tematyczne:

 • Początki życia rodzinnego – podejmowanie ról małżeńskich i rodzicielskich
 • Adolescenci i „wyłaniający się” dorośli w rodzinie i wobec życia rodzinnego
 • Bliskie związki i więzi w cyklu życia rodziny
 • Relacje partnerskie i małżeńskie a relacje rodzinne
 • Rodzicielstwo jako wyzwanie i wyzwania rodzicielstwa
 • Międzypokoleniowe relacje rodzinne w cyklu życia
 • Rodzeństwo w cyklu życia
 • Rodzina w końcowych fazach cyklu życia
 • Zaburzenia relacji rodzinnych w cyklu życia
 • Nowe zjawiska w obszarze życia rodzinnego – perspektywa interdyscyplinarna
 • Rodzina w czasie pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie

W programie m.in.:
wystąpienia keynote speakerów i speakerek,
warsztaty.

Rejestracja dla uczestnikow czynnych zamknięta! Zapraszamy do udziału biernego!

Przewodnicząca Konferencji:
dr hab. Maria Kaźmierczak, profesor nadzwyczajny
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr Anna Jarmołowska
Sekretarz Konferencji:
dr Judyta Borchet
Skarbnik Konferencji:
dr Justyna Michałek-Kwiecień