Adres Organizatorów Konferencji:

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Psychologii (Konferencja: Psychologia w służbie rodziny)
80-309 Gdańsk
ul. Bażyńskiego 4

tel. (58) 523 43 24

e-mail: psychologiarodziny@ug.edu.pl