Adres Organizatorów Konferencji:

Sekretarz Konferencji:
dr Judyta Borchet
e-mail:  judyta.borchet@ug.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Psychologii (Konferencja: Psychologia w służbie rodziny)
80-309 Gdańsk
ul. Bażyńskiego 4
e-mail: psychologiarodziny@ug.edu.pl