Zgłoszenia indywidualne lub zbiorowe wraz z określeniem formy wystąpienia (sympozjum, referat, plakat, warsztat) oraz streszczenia (do 200 słów) prosimy przesłać do dnia 31.01.2020 roku.
Informacja o decyzji dotyczącej przyjęcia abstraktu zostanie przekazana Państwu do 15.02.2020 roku.