Wkrótce!

Sympozja

Warunkiem organizacji sympozjum jest udział minimum 5 osób, reprezentujących co najmniej dwa ośrodki naukowe. Prosimy o przesłanie abstraktów 5 prezentacji zorganizowanych tematycznie. Zgłoszenia sympozjum dokonuje organizator/organizatorka sympozjum. Zgłoszenia sympozjum muszą zawierać jedno streszczenie opisujące ogólne cele sympozjum i streszczenia dla każdego wystąpienia. 

Referaty

Czas przeznaczony na wystąpienie w trakcie sesji tematycznych obejmuje 15 minut (5 minut po prezentacji zarezerwowane jest na pytania i dyskusję). Na miejscu dostępne będą komputery z oprogramowaniem umożliwiającym odtworzenie prezentacji (system Windows). Zachęcamy do zapisywania prezentacji w pliku .pdf. Prosimy o przynoszenie prezentacji zapisanych na nośniku danych (pendrive, dysk przenośny) na 10 minut przed rozpoczęciem sesji.

Plakaty

Maksymalny rozmiar plakatu to B1 (70 cm x 90 cm)  w orientacji pionowej. Prosimy o dostarczenie plakatów do recepcji w dniu prezentacji (zgodnie z programem szczegółowym) najpóźniej do godziny 12:00.