Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG

Dyrektor Instytutu Psychologii
prof. dr hab. Mariola Bidzan

prof. dr hab. Teresa Rostowska, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Uniwersytet Gdański

dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. UG

dr hab. Franciszek Makurat, prof. UG